Değerli Meslektaşlarımız;

2009’dan bu yana mesleki eğitim veren bir yüksekokul olarak, eğitimin niteliğini arttırmaya, bu konuda çalışan profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirerek en iyiye ulaşma adına Mesleki Eğitim Kongreleri düzenlemekteyiz. Mesleki eğitimin her bir dalına dokunmayı amaçlayan kongremiz şu ana kadar Sağlık, Bilişim, Tasarım ve İletişim başlıkları altında yapılmış olup özellikle pandemi esnasında giderek artan önemi, eğitimin ve iletişimin her alanında etkili olması olması nedeniyle bu yıl “Uzaktan Eğitim” alanında yapılması kararlaştırılmıştır. Bu yıl yapılacak olan Mesleki Eğitim Kongresi’nde “Uzaktan Eğitim” kavramını tartışarak; uzaktan eğitimin mesleki eğitim alanında kullanımındaki sorunları, yenilikleri ve eğilimleri irdelemeyi amaçlamaktayız. Uzaktan eğitim, bilişim teknolojileri ile birlikte sürekli gelişim gösterdiğinden bu sistem ile verilen eğitimlerin de buna uyum sağlayacak biçimde güncel tutulması gerekir. Kongremizde bu gelişmelere paralel olarak uzaktan eğitim yöntemi ile çalışacak olan profesyonellerin gerekli şekilde yetiştirilmesi ve donatılmasını sağlamak için gerekli olan eğitim ve gelişim modellerine dair araştırmalar sunularak tartışılacaktır. Siz değerli sektör temsilcileri, eğitimcileri ve akademisyenleri uzaktan eğitimi merkeze alarak; bu alandaki güncel gelişmelerin, deneyimlerin ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılması, alandaki profesyonellerin arasındaki iş birliğinin artırılması, uzaktan eğitim alanında disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlediğimiz ve online olarak yapılacak olan 5. Mesleki Eğitim Kongresine davet etmekten onur duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL

İstanbul Topkapı Üniversitesi
Plato MYO Müdürü