İşletmelerde Uzaktan Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Verimliliği

Öğr.Gör. Münevver Yakut, Araştırmacı Emine Bozkuş

Çalışanlara Verilen Uzaktan İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Güvenlik Kültürü Algısına Etkisi

Onur Dalyan, Hatice Dalyan, Doç. Dr. Mehmet Pişkin

Moda Tasarımında Uygulamalı “Çizim Anlatım Yöntemleri” Dersinin Uzaktan Eğitimde Kullanımı

Öğr. Gör. Mine Aydoğan

İstanbul Topkapı Üniversitesi Aşçılık Uzaktan Öğretim Programının Öğrenci Ve Öğretim Görevlileri Tarafından Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Gamze Sürcan Düzgün

Kaygıyla Başa Çıkmada Kanıta Dayalı Mobil Uygulamalar: Teknik Ve Terapötik Özellikler Ve Etkililik Üzerine Sistematik Bir İnceleme

Prof. Dr. Türkan DOĞAN, Psk. Dan. Ercan AKIN, Arş. Gör.Eyüp Sabır ERBİÇER, Psk. Dan. Elif Özüm KUŞ, Lisans Öğrencisi Damla KAHRAMAN, Lisans Öğrencisi Şevval BOSTAN , Doç. Dr. Nilüfer KOÇTÜRK

Uzaktan Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN

Uzaktan Eğitim ile Temel Muhasebe Eğitimi

Öğr. Gör. Sercan DEMİRÖREN

Uzaktan Eğitim Ve Açıköğretim Eğitim Platformları’nın Karşılaştırılması: Aşçılık Programı Örneği

Öğr. Gör. Fatma BAŞ

Web Tabanlı Eğitimin Mesleki Eğitimde Kullanılması – Btk Akademi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler

Pandemi Döneminde Örgün Eğitimden Dijital Eğitime Geçişte Öne Çıkan Motivasyon Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Arzu KIZBAZ

Pandemi Sonrası Sivil Toplumda Uzaktan Eğitimde İyi Örnekler

Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, Genel Sekreter Aslı Yurtsever

Grafik Tasarım Bölümü Üzerinden Uzaktan Eğitimde Uygulamalı Dersler

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dora

İç mimari Proje Stüdyolarında Uzaktan Eğitim Deneyimi: Yaz Okulu Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Gürel Ulusan