Yazım Kuralları

Bildiri tam metni yazılırken dikkat edilmesi gerekenler
 • Bildiri tam metni; yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar ve ekler ile birlikte en az 3500 en çok 5000 kelime olmalıdır.
 • Yazılar Microsoft WORD dosya (.doc veya .docx) formatında olmalıdır.
 • Bildiri, Times New Roman yazı karakterinde; 12 punto, tek satır aralığı, “iki yana yasla” formatta olmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmalı ve paragraf aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Yazılarda A4 boyutu kullanılmalı ve sayfa kenar boşlukları 3 cm olmalıdır.
 • Bildiri metninin kenar boşlukları sol 3 cm., sağ, üst ve altta 2,5 cm. olmalıdır.
 • Bildiri başlığı koyu, büyük harflerle, sayfanın üst kısmına14 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
 • Yazarın ismi ve soy ismi başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi, soy isminin tamamı büyük harflerle, 12 punto ile yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa, yazar isimlerinin alt alta yazılmalıdır. Yazarların unvanı, bağlı olduğu kurum, e-posta bilgileri sayfa altına, 10 punto ve tek satır aralığıyla dipnot şeklinde yazılmalıdır.
 • Özet metni, Times New Roman yazı karakterinde; 12 punto, tek satır aralığı, “iki yana yasla” formatta olmalıdır.
 • Tam metinlerde, Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
 • Bildiride sunulan fotoğraf, grafik ve harita gibi görseller, resim altyazıları 10 punto olarak verilmelidir.
 • Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere de kaynakça kısmında yer verilmelidir.
 • Kaynak gösterme biçimi APA formatına uygun olmalıdır. Ayrıntılı bilgi APASTYLE.ORG adresinden edinilebilir.